Moderní stavební materiály

Ekologická témata v současné době vládnou světu a jinak tomu není ani ve stavebnictví. Mluví se o moderních stavbách a ještě modernějších stavebních materiálech. V žádném případě nemáme na mysli nesmyslné požírače energie, ale stavby z materiálů založených na ekologickém neboli zeleném přístupu a respektující myšlenky trvale udržitelného rozvoje s minimálním dopadem na životní prostředí.

Tyto materiály označujeme jako alternativní, přírodní či tradiční stavební materiály. Patří mezi ně zejména dřevo, sláma, hlína, ovčí vlna, korek, konopí, třtina či celulóza. I když mnohé z nich lidstvo využívalo ke stavebním účelům celá tisíciletí, v minulém století se od nich pod vlivem „moderních“ materiálů a technologií upustilo. Zvyšující se ekologické povědomí v kombinaci s narůstajícím množstvím alergií a astmatických onemocnění je však přivolalo zpátky a lidé se k těmto osvědčeným materiálům opět vracejí.